poniedziałek, 7 września 2009

Ryszar Kapuściński "Ten Inny"

Pięć wykładów Ryszarda Kapuścińskiego wygłoszonych w różnych okolicznościach, ale połączonych szeroko pojętą problematyką pisanemu wielką literą „Innemu” oraz inności: kulturowej, narodowej, wyznaniowej itd. Kapuściński zastanawia się m.in. nad fenomenem podróżowania, omawia czynniki, które pchały Europę do odwiecznej ekspansji, także kulturowej, dzieje relacji Europejczyków w stosunku do innych kultur, oraz zjawisko eurocentryzmu. Dużo uwagi poświęca antropologii jako nauce poświeconej wyłącznie Innemu, oddaje hołd Malinowskiego określając go mianem twórcy reportażu antropologicznego, analizuje także poglądy filozoficzne Levinasa oraz księdza Tischnera.
Jednym słowem Kapuściński „ugryzł” temat za wszystkich możliwych stron, czyniąc to rzetelnie i – jak zwykle – wychodząc poza eurocentryczne myślenie.
A że w tekstach tych brakuje patosu i zbędnego moralizowania, czyta się je dobrze i z wielkim dla autora szacunkiem.
Zaskoczyła mnie jedynie ocena kondycji współczesnej literatury, która w ocenie autora rozmija się z „rozgrywającym się na naszych oczach dramatem świata”.
„To całkowite oddanie relacji z wielkich wydarzeń operatorom kamer telewizyjnych i operatorom dźwięku jest dla mnie przejawem głębokiego kryzysu na linii historia – literatura, przejawem bezradności tej literatury wobec fenomenów współczesnego świata”. Hm…

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz