piątek, 23 października 2009

Aneta Ostaszewska "Michael Jackson jako bohater mityczny.Perspektywa antropologiczna"

Bardzo ciekawe antropologiczne opracowanie! Autorka napisała go jeszcze przed śmiercią Jacksona dlatego ostatnie wydarzenia wokół jego śmierci zostały jedyne śladowo nakreślone w posłowiu. Generalnie autorka pracy, jak sama pisze, dokonała próby zbadania – akurat na przykładzie Jacksona, „które z cech bohatera mitycznego przejawiają się we współczesnej kulturze, a ściślej - w wyobrażeniach społecznych na temat kultury popularnej”.
Struktura książki jest bardzo przemyślana – rozpoczyna ją rozdział poświecony zjawisku narcyzmu we współczesnym świecie – przeciekawy i gorzki (przeczytajcie dlaczego!), potem autorka koncentruje się na recepcji społecznej samego Jacksona - najpierw rzetelnie i bezstronnie pisząc o jego dokonaniach muzycznych, żeby w następnym rozdziale skontrastować je z procesem o pedofilię, który relacjonuje w swoistej kronice dzień po dniu.
Jako materiał badawczy posłużyły autorce wypowiedzi internautów – odważne, zwłaszcza, że badania Internetu w zasadzie dopiero się rozpoczynają, dlatego podobny materiał może wydawać się jeszcze kontrowersyjny! Następnie autorka omawia figury antropologiczne – kulturowe uniwersalia: postać trikstera, zjawisko kozła ofiarnego oraz króla karnawału. Wykazuje, że w percepcji Jacksona dochodzą do głosu pewne znane od wieków ludzkości stereotypowe wyobrażenia a elementy „porządku przypisany światu mitycznemu” nadal są obecne we współczesnej cywilizacji.
Ksiązka jest bardzo ciekawa pod względem metodologicznym.
Uderza też brak emocjonalnego podejścia do tematu. Oczywiście – w rozprawie naukowej powinien być normą, tu jednak materia jest niezmiernie delikatna i trudna. Że autorka emocjonalne podejście do przedmiotu badań ma, świadczyć może posłowie – wzruszające i dające do myślenia.
Warto aby po książkę sięgnęli nie tylko fani Jacksona – oczywiście ich idol objawia się tu jako osoba, która dokonała totalnej autokreacji obróconej przeciwko niej, która wyzbyła się płci i rasy ale przede wszystkim która straciła akceptacje świata bo złamała TABU. Ostaszewska pozwala spojrzeć na Jacksona z innej zupełnie strony, uświadamia nam wiele o nim ale i wiele o nas.

1 komentarz: