poniedziałek, 2 listopada 2009

Małgorzata Marcjanik "Grzeczność w komunikacji językowej"

Autorka książki omawia zachowania grzecznościowe w najważniejszych sytuacjach komunikacyjnych: komunikacji interpersonalnej (rozmowa telefoniczna, list itp.), publicznej (m.in. prelekcje, wystąpienia, referaty), medialnej, (radio, prasa, nawet książka). To wnikliwe studium nie jest oczywiście podręcznikiem językowego savoir-vivre ale czytelnicy mogą dowiedzieć się co jest normą grzecznościową a co nią nie jest. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo nasza etykieta językowa zanieczyszczana jest obcymi – nie przystającymi do polskiej tradycji wzorcami.
Na szczególną uwagę zasługuje fragment o listach elektronicznych, nawiązujących - w wyniku braku wykształconych wzorców stylistycznych - do dwóch przeciwstawnych wzorców (listu tradycyjnego i rozmowy), nad czym na co dzień się nie zastanawiamy – choć dylematy jak go pisać mamy.
Interesująca jest analiza wypowiedzi polityków oraz rozmów w programach typu talk show – szczególnie analiza językowa programu Kuby Wojewódzkiego.
Jest też akapit o… aktach językowej grzeczności w książkach… czyli dedykacjach i podziękowaniach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz